Top

การบรรยายพิเศษสำหรับนักศึกษาของภาควิชาไทยศึกษา มหาวิทยาลัยดูไบ


Royal Thai Consulate General - Dubai, United Arab Emirates

29/09/2013

Image
สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ ได้เชิญผู้แทนหน่วยงานไทยในดูไบ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ สำหรับนักศึกษาของภาควิชาไทยศึกษา มหาวิทยาลัยดูไบ

                ด้วยเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2556 สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ ได้เชิญผู้แทนหน่วยงานไทยจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ได้แก่ นางสุภาภรณ์ วัน เอ-เลาะ รองผู้อำนวยการ ผู้แทนจากสภาธุรกิจไทย-ดูไบและรัฐทางตอนเหนือ ได้แก่ นายอัครวุฒิ ตั้งศิริกุศลวงศ์ ประธานสภาฯ และนาย Fakih N. P. Managing Director, Fakih Group of Companies ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ภายใต้หัวข้อ "Economic and Trade Relations between the United Arab Emirates and Thailand"  สำหรับนักศึกษาของภาควิชาไทยศึกษา มหาวิทยาลัยดูไบ (University of Dubai)              

                 การบรรยายพิเศษในครั้งนี้ เป็นหนึ่งในหัวข้อของหลักสูตรการสอนวิชาไทยศึกษา ภายใต้โครงการขยายผลการส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมสำหรับเยาวชน UAE ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ดำเนินการต่อยอดจากโครงการเยาวชน UAE รักษ์ไทยและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นโครงการของสถานกงสุลใหญ่ฯ เมื่อปีงบประมาณ 2555 และประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก โดยการต่อยอดของโครงการในปีงบประมาณ 2556 เน้นการให้ความรู้ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมไทย สำหรับนักศึกษา UAE โดยการสอนวิชาไทยศึกษา เป็นความร่วมมือระหว่างสถานกงสุลใหญ่ฯ และมหาวิทยาลัยดูไบ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรม การศึกษา และการไปมาหาสู่ระดับประชาชน โดยวิชาดังกล่าวมีระยะเวลาในการสอนทั้งสิ้น 17 สัปดาห์ โดยสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เริ่มการสอนวิชาไทยศึกษา เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2556 และในปัจจุบันมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนทั้งสิ้นจำนวน 55 ราย 


งานเลี้ยงรับรองทางการทูต ในวันที่ 4 ธันวาคม 2560

07/12/2017

เรื่อง ขอเชิญชุมชนไทยในดูไบและรัฐทางตอนเหนือเข้าร่วมงาน วันสำคัญของชาติไทย ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐

19/11/2017

รัฐบาลเชิญชวนพี่น้องประชาชนชมนิทรรศการพระเมรุมาศ ตั้งแต่วันที่ 2 – 30 พฤศจิกายนนี้

01/11/2017

ข่าวประชาสัมพันธ์: ขอเชิญชมสารคดีสั้นประชาสัมพันธ์ประเทศไทยด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับโลกมุสลิม

26/10/2017

พิธีถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

05/10/2017

แจ้งการเปลี่ยนแปลงเวลาทำการในวัน ที่ 26 ต.ค. 2560

05/10/2017

ขอเชิญชุมชนไทยร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

13/07/2017

การเปลี่ยนแปลงเวลาทำการช่วงเทศกาลรอมฎอนประจำปี พ.ศ. 2560

29/05/2017

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ

19/04/2017

เชิญชวนลงนามแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ออนไลน์

09/11/2016

การเปลี่ยนแปลงเวลาทำการช่วงเทศกาลรอมฎอนประจำปี 2559

26/05/2016

ประกาศ : การตรวจลงตรานักท่องเที่ยวชนิดใช้ได้หลายครั้ง (Multiple entry tourist visa)

12/11/2015

ประชาสัมพันธ์ : สารจากนายกรัฐมนตรี

20/10/2015

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ จัดงานเลี้ยงรับรองทางการทูต เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว 2558

09/08/2015

ชุมชนไทยในดูไบ ร่วมใจปั่นเพื่อพ่อ

14/07/2015

ขอเชิญดาวน์โหลด Application "Thailand Muslim Friendly Destination"

07/07/2015

16/06/2015

ประชาสัมพันธ์ :จดหมายข่าวรัฐบาล "เพื่อประชาชน"

16/06/2015

ประชาสัมพันธ์ : การประชุม The Fifth Biennial Conference of Asian Society of International Law

19/05/2015

ประชาสัมพันธ์ : การส่งหรือนำโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุออกนอกราชอาณาจักร

03/05/2015

ประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมจุดโคมมาฆประทีปถวายเป็นพุทธบูชา

26/02/2015

ประชาสัมพันธ์: กระทรวงฯ เปิดรับสมัครผู้สนใจสอบแข่งขันเพื่อเข้ารับราชการในตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการ ประจำปี 2558

22/02/2015

กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557

27/11/2014

การจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2557 ณ เมืองดูไบ

24/04/2014

การจัดกิจกรรมสวดมนต์จักรวาลใหญ่ ณ เมืองดูไบ

25/03/2014

รองกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ นำคณะผู้บริหารโรงพยาบาลในเครือสุขุมวิทและรามคำแหงเข้าเฝ้าเจ้าผู้ครองรัฐอัจมาน

25/03/2014

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557

20/01/2014

ทีมประเทศไทย-ดูไบ จัดการแข่งขันกอล์ฟกระชับมิตร ภายใต้งาน "2nd Sawasdee Cup Golf Tournament 2014"

20/01/2014

การใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

18/12/2013

การใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

18/12/2013

งานฉลองประเพณีงานวันลอยกระทงในดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

25/11/2013

กงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ เข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปีของสภาธุรกิจไทย-ดูไบและรัฐทางตอนเหนือ

25/11/2013

กิจกรรมสาธิตการประกอบอาหารไทย สำหรับนักศึกษาของภาควิชาไทยศึกษามหาวิทยาลัยดูไบ

09/10/2013

การแข่งขันโยนโบว์ลิ่งกระชับความสัมพันธ์ชุมชนไทยในดูไบและรัฐใกล้เคียง

29/09/2013

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ ร่วมกับหน่วยงานทีมประเทศไทย จัดงาน Iftar เพื่อขอบคุณหน่วยงาน

14/08/2013

กงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ ร่วมพิธีปิดการแข่งขันอ่านคัมภีร์อัลกุรอาน ครั้งที่ 17 ณ เมืองดูไบ

03/08/2013

การขอยกเลิกใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร

19/06/2013

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง "ผู้ช่วยดำเนินการด้านการเมืองการทูต และเศรษฐกิจการเมือง" ประจำสถานกงสุลใหญ่ฯ

17/06/2013

กงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบและคณะ เข้าเฝ้าเจ้าผู้ครองรัฐราส อัล ไคมาห์

02/06/2013

รับสมัครลูกจ้างท้องถิ่น

20/05/2013

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ จัดโครงการกงสุลสัญจร ประจำปี 2556

14/05/2013

กงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ ให้การต้อนรับคณะกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

21/04/2013

การจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2556 ณ เมืองดูไบ

21/04/2013

กงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ ร่วมพิธีเปิดงาน "34th MidEast Watch & Jewellery Show" รัฐชาร์จาห์

11/04/2013

การจัดงาน "Songkarn Splash: An Amazing Thailand Night 2013" ณ เมืองดูไบ

11/04/2013

ทีมประเทศไทย-ดูไบ จัดการแข่งขันกอล์ฟกระชับมิตร ภายใต้งาน "1st Sawasdee Cup Golf Tournament"

28/03/2013

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตำแหน่งเสมียน ประจำ สกญ. ณ เมืองดูไบ

25/03/2013

สถานกงสุลใหญ่ฯ เปิดรับสมัครลูกจ้างท้องถิ่นชั่วคราว ตำแหน่ง เสมียน

06/03/2013

กงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ เข้าเฝ้ามกุฎราชกุมารรัฐอุมม์ อัล คูเวน ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

05/03/2013

กงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ เข้าเฝ้าเจ้าผู้ครองรัฐฟูไจราห์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

26/02/2013

International Day

17/02/2013

กงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ เข้าเฝ้าเจ้าผู้ครองรัฐอัจมาน ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

17/02/2013

การจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2555 และงานวันพ่อของคนไทย ประจำปี 2555 ณ เมืองดูไบ

13/01/2013

การจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2555 และงานวันชาติไทยประจำปี 2555 ณ เมืองดูไบ

18/12/2012

รองกงสุลใหญ่ รักษาการกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ ร่วมกล่าวเปิดงานเปิดตัวโบว์ชัวร์ "Amazing Experiences in Amazing Thailand"

28/11/2012

รองกงสุลใหญ่ รักษาการกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ เป็นเจ้าภาพจัดงาน Iftar เพื่อขอบคุณหน่วยงาน

17/10/2012

รองกงสุลใหญ่ รักษาการกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ ร่วมพิธีปิดการแข่งขันอ่านคัมภีร์อัลกุรอาน ครั้งที่ 16

17/10/2012

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบเยี่ยมแคมป์แรงงานไทยในรัฐฟูไจราห์ และรัฐราส อัล ไคมาห์ ในโครงการกงสุลสัญจร ประจำปี 2555

17/10/2012

รองกงสุลใหญ่ รักษาการกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ ร่วมงาน Iftar ของสมาคมธุรกิจอาหรับ ดูไบ

17/10/2012

รองกงสุลใหญ่ รักษาการกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ แถลงเปิดการประชุมสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2555 ของสภาธุรกิจไทย-ดูไบ

17/10/2012

Language