ที่ตั้ง/แผนที่/เบอร์ติดต่อ


สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ

ที่อยู่: Villa 35, Al Jali Street, Community 366
Umm Suqeim 3, P.O. Box 51844
Dubai, United Arab Emirates
Near Raffles International School West.  Opposite Jumeirah Beach Hotel)
ติดต่อด้านการกงสุล
โทรศัพท์:  +971 4 348 9550 ต่อ 18, 31, 32
โทรสาร:  +971 4 348 8568
อีเมล:  thaidub@gmail.com 
ติดต่อด้านด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา สารนิเทศ
โทรศัพท์:  +971 4 348 9550 ต่อ 15, 16 
โทรสาร:  +971 4 348 9066
อีเมล:  thaiconsulatedubai@gmail.com
Updated by : Royal Thai Consulate General - Dubai, United Arab Emirates

Last Updated : 31/10/2016

Language