เกี่ยวกับ สกญ


กงสุลใหญ่ นายอรรณพ บุราณเศรษฐ
เข้ารับหน้าที่กงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ กรกฎาคม 2559

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ ตั้งอยู่บ้านเลขที่ ๓๕ ถนน Al Jali Umm Suqeim ๓ 
วันและเวลาทำการของสถานกงสุลใหญ่ฯ : วันอาทิตย์ - วันพฤหัสบดี

ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 


Updated by : Royal Thai Consulate General - Dubai, United Arab Emirates

Last Updated : 08/03/2017

Language